SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat


SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat

Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal
- God markedsutvikling
- Stabil renteutvikling
- Fortsatt god vekst
* 15% vekst i utlån
* 10% vekst i innskudd
Økte andre inntekter
* god avkastning på verdipapirer
* 14% vekst i provisjon fra betalingsformidling
- Høy kostnadseffektivitet opprettholdt
- Mislighold og tap under kontroll

Solid vekst i inntekter og resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 459 mill. kroner, 163 mill. kroner over fjorårets resultat i samme periode på 296 mill. kroner. Resultat er oppnådd som følge av fortsatt god vekst i driftsinntektene, god utvikling i verdipapirmarkedet, høy kostnadseffektivitet og kontroll med mislighold og tap.

Konsernets utlån har hittil i år økt med 10% til 31,5 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 15%. Den sterke veksten i innskuddene fra privat- og bedriftsmarkedet fortsetter og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 10%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,62%. Dette er noe bedre enn 2. kvartal og samme nivå som ved utgangen av 3. kvartal i fjor. Sammenlignet med fjoråret er andre inntekter økt med 126 mill. kroner til 275 mill. kroner. Eksklusiv kursgevinster er 12-måneders veksten i andre inntekter på 23%. Mislighold og tap er fortsatt lavt.

Konsernet har i 1999 økt markedsandelen i privatmarkedet. Dette er oppnådd ved markedstilpasning av tradisjonelle låneprodukter, samt god markedsaksept for nye produkter innen plassering- og forsikringsområdet. For bedriftsmarkedet har den norske og nordiske SpareBank 1 alliansen gitt grunnlag for vekst i nye segmenter og konsernet fremstår idag som et fullverdig alternativ til de sentrale aktørene innen bank, forsikring og finans.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 446 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,78. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 48%.

Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 23%. Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For fullstendig rapport med tabeller følg linken under

<br>Stavanger, 28.oktober, 1999 <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker