SpareBank 1 SR-Bank - Godkjent som IRB-bank.

Kredittilsynet har i dag, 16.02.07, kunngjort at de har godkjent SpareBank 1 SR-Banks søknad om bruk av IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko.Tillatelsen medfører at SpareBank 1 SR-Bank kan bruke interne modeller for å beregne kapitalkravet. Dette vil medføre at det regulatoriske kapitalkravet blir mer risikosensitivt, og at det i større grad samsvarer med risikoen i underliggende porteføljer.
 
Godkjenningen bekrefter at bankens interne prosesser for risiko- og kapitalstyring er av god kvalitet.
Se forøvrig vedlagte medling fra Kredittilsynet.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448 eller konserndirektør for
risikostyring Frode Bø, telefon 51 50 93 38/977 16480.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker