SpareBank 1 SR-Bank - Invitasjon til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2007

SpareBank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SR-Bank har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2007.
 
Presentasjonen vil bli avholdt
 
Tidspunkt:      Torsdag  26. april kl 17.00
Sted:              Hotell Continental i Oslo, Møterom 1
 
Det vil bli enkel servering
 
Presentasjonene vil bli ledet av:
 
SpareBank 1 Midt-Norge
Adm.direktør Finn Haugan
Konserndirektør økonomi og finans Kjell Fordal
 
SpareBank 1 SR-Bank
Adm.direktør Terje Vareberg
Konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø
 
 
Vi håper du har anledning til å delta og ber om påmelding til presentasjonen. Påmelding sendes innen torsdag 19. april 2007 på e-mail til admsekr@smn.no eller telefon til 73 58 64 90.
 
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank
 
 
Terje Vareberg (sign.)
adm. direktør

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner