SpareBank 1 SR-Bank - Invitasjon til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2007

SpareBank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SR-Bank har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2007.
 
Presentasjonen vil bli avholdt
 
Tidspunkt:      Torsdag  26. april kl 17.00
Sted:              Hotell Continental i Oslo, Møterom 1
 
Det vil bli enkel servering
 
Presentasjonene vil bli ledet av:
 
SpareBank 1 Midt-Norge
Adm.direktør Finn Haugan
Konserndirektør økonomi og finans Kjell Fordal
 
SpareBank 1 SR-Bank
Adm.direktør Terje Vareberg
Konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø
 
 
Vi håper du har anledning til å delta og ber om påmelding til presentasjonen. Påmelding sendes innen torsdag 19. april 2007 på e-mail til admsekr@smn.no eller telefon til 73 58 64 90.
 
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank
 
 
Terje Vareberg (sign.)
adm. direktør

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner