SpareBank 1 SR-Bank - Regnskapspresentasjon 1. kvartal 2004

Presentasjonen vil bli ledet av viseadm. dir. Sveinung Hestnes og økonomidirektør Tor Dahle.
           
Vi ber om påmelding innen onsdag 28. april på email til Seri.Bekkelund@sr-bank.no, eller på tlf. 51 50 95 50.
 
Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale legges ut på internett : www.sr-bank.no.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner