SpareBank 1 SR-Bank - Renteendring


SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten med 0,5 - 0,6 prosent på de fleste av sine innskudds- og låneprodukter. Beslutning om endring av renten er tatt med bakgrunn i den siste tids nedgang i pengemarkedsrentene og Norges Banks rentejustering.

Boliglånsrenten settes ned med inntil 0,6 prosent
For alle boliglånskunder med sikkerhet innenfor 80 prosent vil den flytende rente reduseres med 0,6 prosent.

Laveste nominelle rente for lån innenfor 60 prosent sikkerhet vil blir 8,35 prosent p.a. For en kunde med 500.000 kroner i boliglån vil denne endringen medføre en årlig reduksjon i rentekostnadene på ca. 3.000 kroner før skatt.

For forbrukslån, kreditter og boliglånskunder med sikkerhet utover 80 prosent vil den flytende rente reduseres med 0,5 prosent.

Innskuddsrente settes ned med 0,5 prosent
De fleste innskuddsvilkår til flytende rente settes samtidig ned med 0,5 prosent. Etter rentereduksjonen vil kundene kunne oppnå 6,0 prosent på brukskonto for fordelskunder og høyrentekonto og 7,0 prosent på BSU- og IPA-konto.

For løpende innskudd og utlån innen privatmarkedet vil rentenedsettelsen gjøres gjeldende fra og med 28. februar d.å.

For nye lån vil renteendringen gjøres gjeldende fra og med tirsdag 2. februar d.å.

Stavanger, 1. februar 1999Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Nærmere opplysninger kan gis av adm.dir. Arne Norheim (51 50 95 55/90 86 31 95), viseadm.dir. Gunnar Dolven (51 50 95 56/90 85 31 68) og informasjonssjef Frode Midttun (51 50 93 96/90 85 15 91)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner