SpareBank 1 SR-Bank - Satsingen vår lykkes - beste resultat noensinne

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat på 1256 millioner kroner, en forbedring på 95 millioner fra rekordåret 2006.
 
- Alle virksomhetene i konsernet viser solid framgang. Den ordinære bankdriften er meget bra, tross et kraftigere marginpress enn noen gang. Det er også svært gledelig at vi lykkes med satsingen på spare- og plasseringsprodukter. Andre halvdel av fjoråret var preget av finansuroligheter, men kundene våre viser oss stor tillit, sier administrerende direktør Terje Vareberg. 
 
Her er nøkkeltallene for 2007:
 • Konsernresultat før skatt: 1.256 mill kr (1.161 mill kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,0 % (23,1 %).
 • Netto renteinntekter: 1.340 mill kr (1.128 mill kr).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 895 mill kr (678 mill kr).
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 388 mill kr (441 mill kr).
 • Utlånsvekst: 19,8 % (25,7 %) siste 12 mnd, herav privatmarkedet (PM): 14,8 % og bedriftsmarkedet (BM): 28,3 %.
 • Innskuddsvekst: 18,0 % (13,4 %) siste 12 mnd, PM: 11,8 % og BM: 23,2 %.   
 • Resultat pr grunnfondsbevis: 7,9 kr (7,8 kr).
 • Styret foreslår et utbytte på 4,75 kr (4,4 kr) pr grunnfondsbevis.
 • Styret foreslår å avsette 95 mill kr (88 mill kr) til gavefondet.
 • Styret foreslår rettet emisjon (utbytteemisjon) mot grunnfondsbeviseierne.
 (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)
 
- Vi tar markedsandeler i Rogaland, Agder og Bergen - både innen privat- og bedriftsmarkedet, forklarer Vareberg, som også trekker fram resultatene til bankens datterselskaper som en av hovedårsakene til rekordresultatet: 
 
SpareBank 1 SR-Finans, 43,4 millioner kroner (35,4).
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, 36,8 millioner kroner (30,6).
SR-Investering AS, 49,8 millioner kroner (28,7).
SR-Forvaltning ASA, 54,4 millioner kroner (41,1)
(Oppgitte tall er resultat før skatt.)
 
- Vi satser tungt for å kunne levere toppresultater også i framtiden. I år skal vi se resultater av det omfattende forbedringsprogrammet vi iverksatte i 2007. Det skal gi oss et enda større fokus på våre kunder og økt effektivitet, sier Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. februar 2008
 
Spørsmål kan rettes til:
 • Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
  Telefon 51 50 95 53/911 00448
 • Lisbeth K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
  Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 • Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
  Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner