SpareBank 1 SR-Bank: Godkjennelse av Årsregnskap 2005/Representantskapsmøte

Representantskapet i Sparebanken Rogaland har i møte den 30. mars 2006 behandlet det endelige regnskapet for 2005. Dette bekrefter det foreløpige regnskap som ble offentliggjort den 2. februar og godkjent av styret den 23. februar 2006. Alle punkter på agendaen ble vedtatt.
 
 
Grunnfondsbevisene i Sparebanken Rogaland noteres ex utbytte kr 14,00 31.mars 2006

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner