SpareBank 1 SR-Bank, overtegnet fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank ble avsluttet onsdag 11. november 2009. Det foreløpige tegningsresultatet viser at det er tegnet ca. 14,3 millioner nye egenkapitalbevis, noe som utgjør ca. 500 millioner kroner. Emisjonsbeløpet er som tidligere annonsert 331 millioner kroner, tilsvarende totalt 9.450.870 nye egenkapitalbevis.
 
Tildeling vil skje i henhold til de kriterier som er redegjort for i prospektet av 26. oktober 2009. Det forventes at melding om tildeling sendes ut ca. 17. november 2009. Innbetaling vil skje ved direkte belastning av tegnernes oppgitte bankkonti den 19. november 2009. Tegningsbeløp må være tilgjengelig på oppgitt bankkonto senest 18. november 2009.
 
Den rettede emisjonen mot ansatte på inntil 90 millioner kroner, resulterte i stor interesse. Foreløpige opptelling viser at de ansatte tegnet seg for totalt ca. 861.000 nye egenkapitalbevis, fordelt på 500 ansatte. Dette utgjør et samlet tegnet beløp på ca. 30 millioner kroner.
 
Det er også gjennomført to rettede emisjoner mot Gjensidige Forsikring BA, jfr. prospekt av 26. oktober 2009. Gjensidige Forsikring BA har tegnet egenkapitalbevis i "Rettet Emisjon 1" og "Rettet Emisjon 2" for totalt 866 millioner kroner. Innbetaling vil finne sted innen 19. november 2009. Totalt antall egenkapitalbevis tegnet av Gjensidige Forsikring BA er 20.713.065.
 
Banken er tilfreds med den betydelige interessen som er vist for emisjonene.
 
Stavanger, 12. november 2009
 
Kontaktpersoner SpareBank 1 SR-Bank;
Investor relations manager Kyrre M. Knudsen tlf. 938 83 518
Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, tlf. 480 31633
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner