SpareBank 1 SR-Bank (srbank): Pilar 2-kravet er nå avklart

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2016. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 2,0 % av risikovektet balanse.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. 

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,5 % ved utgangen av 2016. SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på
13,8 % ved utgangen av september 2016, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor godt innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 


Stavanger, 3. november 2016

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner