SpareBank 1 SR-Bank (srbank): Pilar 2-kravet er nå avklart

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2016. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 2,0 % av risikovektet balanse.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. 

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,5 % ved utgangen av 2016. SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på
13,8 % ved utgangen av september 2016, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor godt innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 


Stavanger, 3. november 2016

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner