SpareBank 1 SR-Bank (tidligere Sparebanken Rogaland) benytter opsjon på tilbakekjøp av ansvarlig lån 2004/2014

Stavanger, 9. januar 2009
 
Informasjon om lånet:
ISIN: XS0185294088
Utsteder: SpareBank 1 SR-Bank (tidligere Sparebanken Rogaland)
Beløp: 65 millioner euro
Utstedt: 10. februar 2004
Forfall: 10. februar 2014
Innløsningstidspunkt: 10. februar 2009, deretter kvartalsvis med 30 dagers varslingsfrist
Innløsningskurs: 100%
Kupong:  10. februar 2004 - 10. februar 2009: 3-måneders Euribor + 65 bp
10. februar 2009 - 10. februar 2014: 3-måneders Euribor + 140 bp
Notert:  Luxemburg
SpareBank 1 SR-Bank benytter opsjon på tilbakekjøp av ansvarlig lån 2004/2014 til pålydende, med virkning fra 10. februar 2009.
 
Kontaktpersoner:
Direktør SR Markets, Stian Helgøy, tlf  906 52173
Finanssjef, Dag A. Hjelle, tlf  909 50088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner