SpareBank 1 SR-Bank: Valg av representantskap i egenkapitalbeviseiermøte

Det vises til innkalling til egenkapitalbeviseiermøte i børsmelding 17.10.2011. Egenkapitalbeviseiermøte vedtok enstemmig valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av omdanningen.

SpareBank 1 SR-Bank

Stavanger, 1. november 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner