SpareBank 1 SR-Bank ASA : (SRBANK) - Godkjent prospekt i forbindelse med søknad om notering av lån på Oslo Børs

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 27. september 2012 mottatt godkjennelser fra Finanstilsynet på prospekter i forbindelse med notering av;

FRN SpareBank 1 SR-Bank evigvarende fondsobligasjon 2011 med innløsningsrett for utsteder med ISIN NO001062852.2 på NOK 1.000.000.000, og

FRN SpareBank 1 SR-Bank ansvarlig obligasjonslån 2011/ 2021 med innløsningsrett for utsteder med ISIN NO001062853.0 på NOK 750.000.000.

Obligasjonsavtalene ble inngått hhv 17. november 2011 og 29. november 2011. Søknad om opptak til notering er oversendt Oslo Børs.

Prospektene er offentliggjort og er tilgjengelig på www.sr-bank.no/ir eller i papirformat på utsteders adresse.

Stavanger, 28. september 2012

Kontaktpersoner
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656
Dag Hjelle, finanssjef, telefon 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner