SpareBank 1 SR-Bank ASA : [SRBANK] Salg av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS

Som et ledd i å styrke SpareBank 1-alliansens slagkraft og tilstedeværelse i det sentrale Østlandsområdet har SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge den 17. januar 2013 inngått likelydende avtale om salg av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS til Sparebanken Hedmark. Hver bank selger 475 594 aksjer til kurs NOK 494, tilsvarende bokført verdi av Bank 1 Oslo Akershus AS pr 30.09.2012.

Hver av de selgende bankene eide 19,5 prosent av Bank 1 Oslo Akershus AS pr 31.12.2012. Etter aksjesalget og øvrige eiertilpasninger er ny eierandel 4,8 prosent. Sparebanken Hedmark og Samarbeidende Sparebanker AS er på nærmere gitte vilkår gitt opsjon på kjøp av hhv. 2/3 og 1/3 av de resterende aksjene fram til 31.12.2015.

Sparebanken Hedmarks samlede aksjeerverv er betinget av endelig godkjennelse fra Finanstilsynet.

Stavanger, 18. januar 2013

Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner