SpareBank 1 SR-Bank ASA : ANSVARLIG LÅN NO0010413735 - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010413735 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er NOK 500 mill. Calldato er 13.2.2013. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:
Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner