SpareBank 1 SR-Bank ASA : EKS UTBYTTE NOK 1,50 I DAG

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) noteres eks utbytte NOK 1,50 fra og med i dag, 30. mars 2012.

Utbytte utbetales 12. april 2012.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner