SpareBank 1 SR-Bank ASA : EKS UTBYTTE NOK 1,50 I DAG

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) noteres eks utbytte NOK 1,50 fra og med i dag, 30. mars 2012.

Utbytte utbetales 12. april 2012.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner