SpareBank 1 SR-Bank ASA : Endelig regnskap 2011 behandlet i styret.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2011. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 8. februar 2012.

Stavanger, 29. februar 2012

Styret for SpareBank 1 SR-Bank

Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller direktør IR  Vidar Torsøe  telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner