SpareBank 1 SR-Bank ASA : Erverv av egne aksjer

SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 8. juni 2012 275.000 egne aksjer til
gjennomsnittskurs kr 31,9139. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 346.134 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.
Stavanger, 11. juni 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner