SpareBank 1 SR-Bank ASA : Erverv av egne aksjer

SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 8. juni 2012 275.000 egne aksjer til
gjennomsnittskurs kr 31,9139. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 346.134 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.
Stavanger, 11. juni 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner