SpareBank 1 SR-Bank ASA : Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 8. februar 2013 kjøpt 250 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 43,40. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 596 134 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Kontaktpersoner:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tel. +47 48 03 16 33
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. +47 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner