SpareBank 1 SR-Bank ASA : Finanskalender 2013

Foreløpig årsresultat 2012:     
Fredag 8. februar
Analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15 i Oslo

Generalforsamlingsmøte:       
Torsdag 25. april, endelig årsresultat 2012

Eks. utbytte:                           
26. april 

1. kvartal 2013:           
Torsdag 2. mai
Analytikerpresentasjon kl. 08.15 i Oslo

 2. kvartal 2013:                      
Onsdag 14.august
Analytikerpresentasjon m/webcast i Oslo

3. kvartal 2013:                       
Torsdag 31. oktober
Analytikerpresentasjon kl 08.15 i Oslo
  
Alle presentasjonene er åpne. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner