SpareBank 1 SR-Bank ASA : Fitch Ratings bekrefter SpareBank1 SR-Banks rating

Fitch har den 19. februar bekreftet SpareBank 1 SR-Banks rating. Se vedlagte pressemelding.
Stavanger, 20. februar 2013
Kontaktperson:
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker