SpareBank 1 SR-Bank ASA : God inntektsvekst i første halvår.

Sparebank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 798 mill kroner første halvår 2012, mot 752 millioner kroner for samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 12,3 % første halvår 2012 (11,9 %). Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 405 millioner kroner (416 mill kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,8 % (12,6 %) for kvartalet.

- Resultatet er godt og preges av god kundevekst, vekst i inntektene og moderat økning i driftskostnadene. På tross av fortsatt stor uro i finansmarkedene og nedadgående konjunkturer i store deler av Europa, er aktiviteten og lønnsomheten blant bedriftene i vår landsdel høy. Det slår positivt ut for oss gjennom lave tap, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, har økt med totalt 90 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dessuten øker inntektene fra EiendomsMegler 1 SR-Eiendom og fra finansielle investeringer. I sum øker inntektene med 126 millioner kroner sammenlignet med første halvår i fjor.  

- Jeg er tilfreds med at vi øker netto renteinntekter. Dette er et resultat av økt volum og bedret utlånsmargin. Samtidig velger flere kunder oss. Dette registrerer vi gjennom flere omsetninger i vår eiendomsmeglervirksomhet og gjennom vekst i antallet nye kunder i banken. Vi styrker vår posisjon som markedsleder i landsdelen, sier Austreid,

1. halvår 2012

 • Resultat før skatt: 798 mill kroner (752 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 619 mill kroner (570 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,3 % (11,9 %)
 • Resultat pr aksje: 2,42 kroner (2,83 kroner)
 • Netto renteinntekter: 814 mill kroner (851 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 681 mill kroner (606 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 289 mill kroner (201 mill kroner)
 • Driftskostnader: 918 mill kroner (842 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 68 mill kroner (64 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 9,3 % (14,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,7 % (15,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 11,4 % (10,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 9,2 % (8,6 %)

(1. halvår 2011 i parentes)

- Emisjonen vi gjennomførte i første halvår, styrker vår evne til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte, sier Austreid som også understreker at konsernet har en solid finansiell posisjon.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 9. august 2012

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.