SpareBank 1 SR-Bank ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 17.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.
 
Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.