SpareBank 1 SR-Bank ASA : Meldepliktig handel

Kristine Tveteraas, varamedlem i styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har 11. september 2012 på vegne av følgende nærstående selskap, Åsbu AS, B.O. Tveterås AS, BE-NO Invest AS, Tveterås AS, Gro Sande AS, J. Tveterås AS, Kjell Tveterås AS, Liv Tveterås AS, Minami AS, Victoria AS og Tveterås Eiendomsselskap AS kjøpt 270 000 aksjer til kurs 36,20. Ny samlet beholdning for primærinnsider og nærstående selskap er 1 391 492 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner