SpareBank 1 SR-Bank ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL - EGNE AKSJER

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 20. april 2012 solgt 199.854 egne aksjer til kurs kr 38,30. Beholdning av egne aksjer etter salget er 71.134 aksjer. Salget skjer som ledd i bonusordning for konsernets ansatte hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer, jf. børsmelding datert 26. mars 2012.

Basert på oppnådde resultater i 2011 har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer:

 
Nye aksjer
Ny beholdning
Arne Austreid, administrerende direktør
958
5.968
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi og finans
575
18.739
Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance
466
9.117
Jan Friestad, konserndirektør personmarked
548
17.047
Thor Chr. Haugland, konserndirektør kommunikasjon
417
7.163
Stian Helgøy, konserndirektør kapitalmarked
581
15.390
Tore Medhus, konserndirektør bedriftsmarked
581
19.723
Wenche Mikalsen, konserndirektør org og HR
436
3.836
Glenn Sæther, konserndirektør forretningsstøtte
481
4.531
Sally Lund-Andersen, repr. for ansatte i styret
194
1.485
Oddvar Rettedal, repr. for ansatte i styret
224
4.274
Jan Skog Rønningen, rådgiver konsernledelsen
255
1.413
Vidar Torsøe, direktør IR
522
1.282
Gro Tveit, økonomidirektør
319
12.704
Seri Berge, styresekretær
209
6.849
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner