SpareBank 1 SR-Bank ASA : Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2012

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2012 for SpareBank 1
SR-Bank ASA, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen
inviteres det til presentasjon:

Torsdag 9. august 2012 kl 16.00
Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo

Møtet avholdes med web-cast.
Presentasjonene holdes av:

SpareBank 1 Nord-Norge
adm direktør Hans Olav Karde

SpareBank 1 SMN
konsernsjef  Finn Haugan og finansdirektør Kjell Fordal

SpareBank 1 SR-Bank
adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

SpareBank 1 Gruppen
adm. direktør Kirsten Idebøen

Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania. Avgang fra Rådhusbryggen kl 18.30.  Retur ca kl. 22.00.

For påmelding til presentasjon og båttur,
vennligst send melding til e-post: inger.tuxen@sr-bank.no

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner