SpareBank 1 SR-Bank ASA : Solid start på 2012

SpareBank 1 SR-Bank ASA oppnådde et resultat før skatt på 393 millioner kroner i første kvartal 2012, en økning på 17 prosent fra 336 millioner kroner samme periode i fjor. Robust drift, positive verdipapirmarkeder og lave tap er hovedforklaringene på resultatforbedringen.
Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 11,2 prosent i første kvartal 2011, til 12,9 prosent i første kvartal 2012.
- Bankdriften er robust og tapene lave, produktdekningen øker, og vi bedrer den samlede inntjeningen fra inn- og utlånsaktiviteten. Til tross for fortsatt uro i Europa, bør 2012 bli et godt år for oss, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.  
Netto renteinntekter, provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt må sees i sammenheng. Til tross for økte finansieringskostnader økte inntjeningen fra inn- og utlånsaktiviteten med ca. fire prosent fra fjerde kvartal 2011. Samlet utlånsvekst siste 12 måneder var 10,3 prosent, mens innskuddsveksten var 7,1 prosent. Tap og nedskrivinger utgjorde 34 mill kroner, mot 51 mill kroner i samme kvartal i fjor.
Nøkkeltall for 1. kvartal 2012 (2011)

 • Resultat før/etter skatt: 393/316 mill kroner / (336/265 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,9 % (11,2 %)
 • Resultat pr aksje: 1,58 kroner (1,32 kroner)
 • Netto renteinntekter: 401 mill kroner (424 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 302 mill kroner (281 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 202 mill kroner (128 mill kroner)
 • Driftskostnader: 478 mill kroner (446 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 34 mill kroner (51 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 10,3 % (12,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,1 % (17,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 10,5 % (10,2 %)

- Vi skal beholde vår solide finansielle stilling og ledende posisjon i landets sterkeste vekstregion. Derfor styrker vi egenkapitalen gjennom en fullgarantert tegningsrettsemisjon i andre kvartal. Kapitalinnhentingen vil ytterligere styrke vår evne til å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte, sier Arne Austreid.
Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no
Stavanger, 3. mai 2012
Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, tel. 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033

Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656
Frode Sandal, informasjonssjef, tlf. 908 90 653

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.