SpareBank 1 SR-Bank ASA : Valg til Styret i SpareBank 1 SR-Bank

Representantskapet gjenvalgte den 7. juni 2012 følgende medlemmer til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA: Birthe Cecilie Lepsøe, Gunn-Jane Håland og Erik Edvard Tønnesen. Oddvar Rettedal ble gjenvalgt som ansattrepresentant. Alle med en valgperiode på inntil to år. Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning:

Medlemmer (valgt til):
Kristian Eidesvik, styreleder (2013)
Gunn-Jane Håland (2014)
Erling Øverland (2013)
Erik Edvard Tønnesen (2014)
Birthe Cecilie Lepsøe (2014)
Catharina Hellerud (2013)
Odd Torland (2013)

Varamedlem:
Kristine Tveteraas (2013)

Ansattvalgte medlemmer (valgt til):
Sally Lund-Andersen (2013)
Oddvar Rettedal (2014)

Ansattvalgt varamedlem (valgt til)
Tor Ege (2013)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner