SpareBank 1 SR-Bank ASA : Valg til Styret i SpareBank 1 SR-Bank

Representantskapet gjenvalgte den 7. juni 2012 følgende medlemmer til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA: Birthe Cecilie Lepsøe, Gunn-Jane Håland og Erik Edvard Tønnesen. Oddvar Rettedal ble gjenvalgt som ansattrepresentant. Alle med en valgperiode på inntil to år. Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning:

Medlemmer (valgt til):
Kristian Eidesvik, styreleder (2013)
Gunn-Jane Håland (2014)
Erling Øverland (2013)
Erik Edvard Tønnesen (2014)
Birthe Cecilie Lepsøe (2014)
Catharina Hellerud (2013)
Odd Torland (2013)

Varamedlem:
Kristine Tveteraas (2013)

Ansattvalgte medlemmer (valgt til):
Sally Lund-Andersen (2013)
Oddvar Rettedal (2014)

Ansattvalgt varamedlem (valgt til)
Tor Ege (2013)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner