SpareBank 1 SR-Bank ASA : Vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen

Vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen

Generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte 9. mai 2012 fattet vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen i tråd med styrets innstilling, offentliggjort i børsmelding 17. april og 9. mai 2012.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vilkår for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen. Aksjene vil bli handlet eksklusive rett til å motta tegningsretter fra og med 10. mai 2012.

Styrets forslag til vilkår er beskrevet i børsmelding 9. mai 2012. For fullstendig informasjon henvises det til vedlagte protokoll samt prospektet for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen, som ventes å bli offentliggjort i dag 10. mai 2012.

Stavanger, 10. mai 2012

 

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.