SpareBank 1 SR-Bank ASA: Avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 20. april 2017 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 2,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 20. april 2017 med utbetaling 28. april 2017. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "eks-utbytte" 21. april 2017.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.