SpareBank 1 SR-Bank ASA: Avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 19. april 2018 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 4,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 19. april 2018 med utbetaling 27. april 20187. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "eks-utbytte" 20. april 2018.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.