SpareBank 1 SR-Bank ASA: Endelig regnskap 2013 behandlet i styret.

 

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2013. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 6. februar 2014.

Stavanger, 6. mars 2014

Styret for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Eventuelle spørsmål rettes til
Konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller
Direktør IR Vidar Torsøe telefon 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner