SpareBank 1 SR-Bank ASA: Endelig regnskap 2014 behandlet i styret.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2014. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 4. februar 2015.

Stavanger, 5. mars 2015

Styret for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Eventuelle spørsmål rettes til
Konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller
Direktør IR Stian Helgøy telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner