SpareBank 1 SR-Bank ASA: Fondsobligasjon NO0010249550 - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjon NO0010249550 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 40 mill. Calldato er 22.12.2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:
Vidar Torsøe, Direktør IR, 970 80 656
Dag Hjelle, Finanssjef, 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner