SpareBank 1 SR-Bank ASA: Fondsobligasjon US 846504AB46 / XS 0167275121 - Førtidig innfrielse ved call

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjon US 846504AB46 / XS0167275121 til pari kurs (100 %). Utestående volum er USD 75 mill. Calldato er 1.8.2013. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner