SpareBank 1 SR-Bank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 9. mai 2012 kl. 17.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Agenda og saksdokumentasjon til ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.