SpareBank 1 Sr-Bank ASA: Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 3. april 2017 tildelt totalt 102 226 egne aksjer til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 26 368 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 64,00. 75 858 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs 64,00.

SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 206 757. Basert på oppnådde resultater i 2016 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.