SpareBank 1 SR-Bank ASA: REGULATORISK CALL FONDSOBLIGASJON NO0010628522

På bakgrunn av nye regelverkbestemmelser benytter SpareBank 1 SR-Bank retten til å innfri fondsobligasjon NO0010628522 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 1000 mill. Calldato er 25.11.2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, 970 80 656

Dag Hjelle, Finanssjef, 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner