SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); MELDEPLIKTIG HANDEL

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 27. mars 2018 tildelt totalt 121.551 egne aksjer til ansatte i banken, i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 25.800 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs kroner 84,40. I alt 95.751 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs kroner 84,40.

SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 85.206. Basert på oppnådde resultater i 2017 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer i henhold til vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner