SpareBank 1 SR-Bank ASA (srbank); Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp:                                        2,25 per aksje
Annonsert valuta:                                 norske kroner
Siste dag inklusive:                              20. april
Ex-dato:                                                21. april
Record date (eierregisterdato):            24. april
Betalingsdato:                                      fra 28. april
Vedtaksdato:                                        20. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende Forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Stavanger 8. februar 2017  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner