SpareBank 1 SR-Bank ASA: SRBANK- tilbakekjøp ansvarlig lån NO0010628530

SpareBank 1 SR-Bank har kjøpt pålydende NOK 73 mill i ansvarlig lån med ISIN NO0010628530 til kurs 100,48 tilsvarende 3 måneders nibor + 290. Banken stiller tilbakekjøpspris på hele lånet til samme spread.

 Stavanger, 11. Februar 2016 Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner