SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Varsel om positiv finansiell engangseffekt som vil påvirke resultatet for 2. kvartal 2018

I forbindelse med fusjonen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS er det satt en ny verdivurdering av de to sistnevnte selskapene. Resultatet av dette medfører at banken vil måtte foreta en oppskriving av regnskapsførte verdier som følge av transaksjonen.

Det fusjonerte selskapet mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS vil på det tidspunkt fusjonen er gjennomført ha en samlet verdi på om lag 3.900 millioner kroner.

SpareBank 1 bankene vil etter fusjonen ha en samlet eierandel på 22,04 %, tilsvarende en verdi på om lag 860 millioner kroner. Eierandelene til den enkelte SpareBank 1 bank varierer.

For SpareBank 1 SR-Banks utgjør overførte eierandeler, inn i det fusjonerte selskapet, om lag 170 millioner kroner.

Dette medfører en oppskriving av regnskapsførte verdier med om lag 70 millioner kroner.

Verdiendringen vil ha en nettoeffekt på resultatet i andre kvartal 2018 med tilsvarende beløp.


Stavanger, 27. juni 2018

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner