SpareBank 1 SR-Bank ASA vurderer utstedelse av ansvarlig lån

SpareBank 1 SR-Bank ("Banken") har mandatert Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge for en mulig utstedelse av et nytt ansvarlig lån med 11 års løpetid med innløsningsrett første gang etter 6 år. Lånets størrelse ventes å være NOK 300 - 500 millioner.  SR-Bank har utestående ansvarlig lån NO0010664568 pålydende NOK 825 millioner, med innløsningsrett 3. desember 2017. Banken vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i dette lånet som en del av ovennevnte prosess og/eller i etterkant av den mulige utstedelsen. Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og av Bankens generalforsamling. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner