SpareBank 1 SR-Bank avlyser sist varslet renteendring

Med bakgrunn i de siste dagers utvikling i pengemarkedsrentene har 
SpareBank 1 SR-Bank besluttet å avlyse den planlagte renteoppgangen
på 0,5% for utlån og innskudd.
 
- Vi har tidligere varslet at når pengemarkedsrenten går ned skulle vi være blant de
først til å la dette komme kundene våre til gode. Dette har vært en medvirkende
årsak til beslutningen om denne justeringen, sier konserndirektør for marked og
kommunikasjon Thor-Christian Haugland

Laveste nominelle boliglånsrente vil fra og med mandag 20. oktober være 7,35 %.
 
Stavanger, 17. oktober 2008
 
Nærmere opplysninger kan gis av konserndirektør marked og kommunikasjon Thor Christian Haugland (48031633) eller kommunikasjonsrådgiver Frode Sandal på telefon (908 90653)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner