SpareBank 1 SR-Bank etablerer investeringsselskap

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å utvide virksomheten med et nytt forretningsområde gjennom et eget investeringsselskap. Selskapet skal bidra til å styrke egenkapitalmiljøet i regionen gjennom langsiktige investeringer i næringslivet i Rogaland, Agder og Hordaland.
 
Virksomheten vil bli organisert som et heleid datterselskap av banken. Tor Dahle, som i dag er konserndirektør for økonomi og risikostyring i SpareBank 1 SR-Bank, er utnevnt som administrerende direktør for selskapet. Tor Dahle har lang og variert erfaring fra lederstillinger i konsernet.
 
SpareBank 1 SR-Bank har som målsetting å bidra til økt verdiskaping i den regionen banken har sitt virke, Rogaland, Agder og Hordaland, og herunder bidra til videreutvikling av næringslivet og stimulere til nyskaping. Banken ønsker å være en aktiv deltager i utviklingen av egenkapitalmiljøet i regionen og har derfor allerede investert i flere såkorn- , venture- og private equity fond de siste årene. Disse investeringene vil bli overført til det nye selskapet.
 
Styret i SpareBank1 SR-Bank ser et betydelig forretningsmessig potensiale i etableringen av denne virksomheten. Investeringsselskapet forventes å være operativt fra årsskiftet med en egenkapital på om lag MNOK 200.
 
 
 
Stavanger 31. oktober 2005
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, direktør for økonomi og risikostyring Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller direktør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon  51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner