SpareBank 1 SR-Bank har gjennomført kjøp av aksjer i BN Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank meldte i børsmelding av 29. september 2009 at det var inngått avtale om kjøp av 3,5 prosent av aksjene i BN Bank ASA for 46,7 millioner kroner og 3,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt for 11,6 millioner kroner. Selger er SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SR-Banks eierandel i BN Bank ASA er nå 23,5 prosent.


Kontaktpersoner :
Direktør kapitalmarked Stian Helgøy, tlf 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner