SpareBank 1 SR-Bank har inngått avtale om kjøp av aksjer i BNbank

SpareBank 1 SR-bank har inngått avtale om kjøp av 3,5 prosent av aksjene i Bnbank for 46,7 millioner kroner og 3,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt for 11,6 millioner kroner. Selger er SpareBank 1 SMN. Avtalen er betinget av konsesjon.
 
Etter gjennomføring vil ny aksjefordeling i BNbank bli: SpareBank 1 SMN (33 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og SamSpar Bankinvest AS (20 prosent). Tilsvarende aksjefordeling gjelder i SpareBank 1 Næringskreditt.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank
Direktør kapitalmarked Stian Helgøy, tlf 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner