SpareBank 1 SR-Bank har inngått avtale om kjøp av aksjer i BNbank

SpareBank 1 SR-bank har inngått avtale om kjøp av 3,5 prosent av aksjene i Bnbank for 46,7 millioner kroner og 3,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt for 11,6 millioner kroner. Selger er SpareBank 1 SMN. Avtalen er betinget av konsesjon.
 
Etter gjennomføring vil ny aksjefordeling i BNbank bli: SpareBank 1 SMN (33 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og SamSpar Bankinvest AS (20 prosent). Tilsvarende aksjefordeling gjelder i SpareBank 1 Næringskreditt.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank
Direktør kapitalmarked Stian Helgøy, tlf 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner