SpareBank 1 SR-Bank har inngått en avtale om salg av sin eierandel i Nets

SpareBank 1 SR-Bank har en eierandel i Nets på 2,9 %, tilsvarende 5.378.058 aksjer. Salget forutsetter godkjenning av regulerende myndigheter. Prosessen forventes avsluttet i Q2 2014.

SpareBank 1 SR-Bank hadde pr. 31.12.2013 bokført sin eierandel i Nets til i overkant av MNOK 352. Avtalen innebærer en verdiøkning på om lag MNOK 200 i første kvartal 2014.

Det er Advent International, ATP and Bain Capital (the “Consortium”) som kjøper samtlige aksjer fra SpareBank 1 SR-Bank. Denne kjøpergrupperingen erverver 100 prosent av aksjene i Nets fra samtlige eksisterende 186 aksjonærer, hvor SpareBank 1 SR-Bank er en av disse.

Forøvrig vises det til egen melding sendt av Nets 24. mars 2014.

Kontaktpersoner:

Vidar Torsøe, direktør IR, telefon +47 970 80 656.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon + 47 909 95 033. 

Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon + 47 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner