SpareBank 1 SR-Bank hever renten

Med bakgrunn i den internasjonale uroen i finansmarkedene, som har resultert i en
betydelig økning i pengemarkedsrenten, setter SpareBank 1 SR-Bank opp renten på
innskudd og utlån med  inntil 0,50 prosentpoeng.
Laveste nominelle rente for boliglån blir etter endringen 7,85 prosent. Rentebetingelsene vil for
nye lån gjelde fra 8. oktober, og fra 21. november for eksisterende lån og innskudd.
Fra og med  8. oktober tilbyr SpareBank 1 SR-Bank 7,40 % rente på innskudd med 1 års bindingstid.
 
Stavanger, 6. oktober 2008
 
Nærmere opplysninger kan gis av konserndirektør marked og kommunikasjon Thor Christian Haugland på
telefon 480 31633 eller kommunikasjonsrådgiver Frode Sandal på telefon 908 90653.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner