SpareBank 1 SR-Bank justerer opp renten på innskudd og boliglån

SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å justere opp renten på innskudd og boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.
Bakgrunnen for denne justeringen et at prisen på penger, som banken låner inn, over en periode har blitt dyrere.
Denne utviklingen forventer vi vil fortsette..

- Vår kostnad i forbindelse med å låne penger i markedet har økt betydelig. Denne kostnaden gjenspeiles ikke i de betingelser
vi i dag tilbyr våre innskytere og utlånskunder, sier Rolf Aarsheim, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Etter denne justeringen vil laveste nominelle boliglånsrente være 3,35 prosent.

De nye betingelsen vil for nye lån gjøres gjeldende fra 1. juni, og fra 22. juni for innskudd og eksisterende lån.

Kontaktperson :

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Stavanger 4. mai 2010

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner