Sparebank 1 SR-Bank justerer opp renten på innskudd og boliglån

SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å justere opp renten på innskudd og boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.
Begrunnelsen for denne justeringen er endringen av Norges Banks styringsrente ved sist rentemøte 28. oktober,
samt rentemarkedets forventning til et høyere rentenivå fremover.
- Økende press på innskuddsrenten og høyere kostnader på penger i pengemarkedet medfører at vi nå hever
renten på innskudd og utlån, sier Rolf Aarsheim, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.
Etter denne justeringen vil laveste nominelle boliglånsrente være 3,20 prosent.
De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra 9. november 2009, og fra 28. desember for innskudd
og eksisterende lån.
 
Kontaktpersoner :
Frode Sandal, informasjonssjef, telefon 908 90653
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner